Grundtvigsk Foredragsforening i Sædding blev stiftet den 26.april 1983. Foredragsforeningen har til formål at være et frisindet forum for oplysning og debat om folkelige, kirkelige og kulturelle emner.

Kørselsordning
De, der af den ene eller anden grund ikke selv har mulighed for kørsel til møderne, er meget velkomne til senest dagen i forvejen at kontakte Jørn Munksgaard, tlf. 30 52 52 25. Bestyrelsen vil så sørge for kørselsmulighed.

Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710
Esbjerg V – Alle er velkomne.

Medlemsskab af foreningen: 100,- kr. årligt pr. person. Beløbet kan
indbetales til Skjern Bank, reg. nr. 7780 – konto.nr. 1354356. Husk at oplyse
navn. Medlemsskab giver adgang til alle foredrag. For ikke-medlemmer er
prisen 50,- kr. pr. foredrag. Kaffe/the med småkager: 10,- kr.

Logoet er designet af kunstneren Kirsten Søndergaard