Grundtvigsk Foredragsforening i Sædding blev stiftet den 26.april 1983. Foredragsforeningen har til formål at være et frisindet forum for oplysning og debat om folkelige, kirkelige og kulturelle emner.

Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710
Esbjerg V – Alle er velkomne. Der gøres opmærksom på, at mødelokalet højst må rumme 150 personer.

Medlemsskab af foreningen: 150,- kr. årligt pr. person. Beløbet kan
indbetales til Skjern Bank, reg. nr. 7780 – konto.nr. 1354356. Husk at oplyse
navn. Medlemsskab giver adgang til alle foredrag. For ikke-medlemmer er
prisen 50,- kr. pr. foredrag. Kaffe/the med småkager: 10,- kr.

Logoet er designet af kunstneren Kirsten Søndergaard