Foredrag

Herunder er programmet for 2. halvår 2024 – 1. halvår 2025.

Bemærk, at der holdes generalforsamlingen d. 17. marts 2025 (se nederst på siden).

Torsdag d. 22. august 2024 kl. 14.50 om mellemkrigskunst
Rundvisning i Esbjerg Kunstmuseums særudstilling ”OPBRUD. Hamborgkunst fra 1920’erne og 30’erne”. Udstillingen belyser bl.a. de barske vilkår, som den spirende nazisme udfordrede kunstnerne med. Vi mødes ved Sognegården i Sønderris kl. 14.50 og fylder bilerne, hvorefter vi kører til museet. Rundvisningen begynder kl. 15.30.
Kl. 16.30 forlader vi museet og kører til Jerne Kro, hvor der serveres buffet kl. 17.00. Pris: 250 kr. pr. pers. ex. drikkevarer. Tilmelding til Bente Sørensen, tlf. 75 11 63 42, mail: skoletoften42@esenet.dk senest søndag d. 11. august. Beløbet kan først betales på dagen via MobilePay eller kontant.

H. Stegemann: Dame am Balkon, 1922. Foto: Hayo Heye
H. Stegemann: Dame am Balkon, 1992. Foto: Hayo Heye

Tirsdag d. 3. september 2024 kl. 19.00 om Kaj Munk
René Bautista Hankelbjerg, formidler ved Ringkøbing-Fjord Museer, vil fortælle om Kaj Munk som præst, som forfatter, som sangskriver, som politisk interesseret og frihedskæmper og som et stort menneske med humoristisk sans.

Tirsdag d. 15. oktober 2024 kl. 19.00 om Martin A. Hansen og kristendommen
Forfatteren Martin A. Hansen var fortrolig med kirke og kristentro, men rettede i sin tid kritik mod kirken som institution. Igennem hele forfatterskabet forsøgte han samtidig med held at vriste evangeliet ud af institutionens ofte kvælende favntag. Foredraget handler om dette skisma, som blev et personligt anliggende for Martin A. Hansen. Det finder senere i forfatterskabet et stærkt fiktivt udtryk i romanen ”Løgneren”, men forløses også sluttelig i det store værk ”Orm og Tyr”.
Pastor emeritus Ole Juul har igennem mange år beskæftiget sig med Martin A. Hansen og dennes bøger.

Tirsdag d. 5. november 2024 kl. 19.00 om Israels historie
Cand.mag., højskolelærer og rejseleder Christian Friis vil denne aften sætte fokus på landområdet Israel, der tidligere hed Palæstina. Israel er såvel en levende, moderne stat som et land, der historisk trækker tråde flere tusinde år tilbage i tiden. Fra den bibelske periode gennem talrige kulturer og rigers påvirkninger til den nyere tid, zionismens fremkomst og endelig proklamationen af staten Israel i 1948. Foredraget sætter fokus på den nyere tid og forudsætningerne for staten, der stadig udgør et kernepunkt i den mellemøstlige konflikt.

Mandag d. 25. november 2024 kl. 19.00 om rav – et vindue til fortiden
I Danmark kender alle til rav, men kun meget få kender til dets afgørende rolle i forståelsen af livet og jordens udvikling. Rav fungerer som en portal tilbage i tiden – et vindue til fortiden. Inde i ravet kan vi se et øjeblik fra jordens fjerne fortid fastfrosset i 3D. Anders Leth Damgaard vil give en levende og nuanceret indsigt i, hvorfor dette næsten magiske materiale er så fantastisk.
Anders Leth Damgaard er uddannet lærer, autodidakt rav-forsker, formand for Den Danske Ravklub og forfatter til bogen ‘RAV – Et vindue til fortiden’. Han samarbejder med forsknings- og formidlingsinstitutioner som Statens Naturhistoriske Museum, Tirpitz, Geocenter Møn og Natural History Museum, London.

Anders Leth Damgaard. Foto: Tina Løkke.

Tirsdag d. 14. januar 2025 kl. 19.00 om middelalderromaner
Lars Novrup Frederiksen har skrevet de to romanbind ”Kirstine” og ”Priorinden”. Det tredje bind i trilogien, ”Borgfruen”, udkommer i efteråret 2024. Bøgernes handling er placeret i anden halvdel af 1200-tallet og udspiller sig i og omkring Stubber Kloster.
Lars Novrup Frederiksen har i størstedelen af sin erhvervsaktive karriere haft ansættelser indenfor finanssektoren, men da finanskrisen var på sit højeste, søgte han adspredelse ved at skrive trilogiens første bind, som blev en bestseller.

Mandag d. 3. februar 2025 kl. 19.00 om kartoffeltyskerne
I 1700-tallet inviterede den danske konge folk fra Tyskland op for at opdyrke heden. De blev lovet guld og grønne skove, men intet var klart, da de ankom. De var upopulære hos de lokale og fik øgenavnet Kartoffeltyskerne. Hør afdelingsleder for Nyere Tid og Blicheregnen ved Museum Silkeborg Marianne Gjørtz Hougaard fortælle den gribende historie om de tyske kolonisters indvandring og integration i 1700- og 1800-tallet.

Mandag d. 17. marts 2025 kl. 19.00 om moderne kirkekunst
Der findes en mængde moderne kunst i Danmarks kirker. Noget af det vigtigste ved kirkekunst er, at beskueren ikke bliver for hurtigt færdig med det, så det blot bliver til pynt. Der skal derfor males teologi og forkyndelse ind i værket. Sognepræst og forfatter Egil Hvid-Olsen vil holde et foredrag med en lang række billedeksempler på moderne kirkekunst.
N.B.: Der holdes generalforsamling i forbindelse med mødet. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden.