foredrag

Mandag den 26. august 2019
TaarnborgBesøg på Taarnborg i Ribe, hvor Bente Bramming vil fortælle om Ribes gamle bispegård, hvor bl.a. H.A. Brorson boede, og hvor han skrev salmer som “Her vil ties, her vil bies” og “Den store hvide flok”.
Vi mødes Puggårdsgade 3 kl. 16,00.
Pris for besøg og middag på Hotel Dagmar (eksklusiv drikkevarer) er 200 kr. for medlemmer af foreningen. Tilmelding senest 21. august til Jørn Munksgaard,
tlf. 30 52 52 25 eller Kurt Søndergaard, tlf. 30 54 48 21. Begrænset antal deltagere!

Onsdag den 18 september 2019 kl. 17,00
Pia Olsen DyhrPia Olsen Dyhr:
“Mønsterbrud og opbrud”
Foredragsholderen er medlem af Folketinget og formand for SF. Foredraget tager udgangspunkt i bogen af samme navn, som udkom sidste år og handler om rejsen fra en svær barndom til toppolitik frem for aktuelle politiske emner.
Bemærk tidspunktet!

Mandag den 21. oktober 2019 kl. 19,00
Claus GrubeClaus Grube:
“En verden i forandring både nationalt og globalt”
Foredragsholderen er tidligere departementschef, ambassadør og Kammerherre.
Vi lever i en usikker verden, hvor der stilles spørgsmål ved værdier, samarbejde, vores demokrati og måder at leve på, hvor man kan spørge sig selv om diplomati og internationalt forpligtende samarbejde rækker til at løse de udfordringer, vi står over for på alle områder. Brexit og EU’s fremtidige udvikling vil også blive berørt med lejlighed til spørgsmål og debat om det der rører sig på den internationale scene omkring Danmark og vores placering i den globale verden.

Onsdag den 20 november 2019 kl. 19,00
Maja Lisa EngelhardtMaja Lisa Engelhardt:
“Om kirkekunst og tro”
Foredragsholderen er billedkunstner og har gennem årene udført udsmykningsarbejder i 31 kirker i Danmark og USA. Hun anvender ofte lyset og landskabelige elementer som en markvej, tjørnebusk eller fuglevinge som symboler på Guds tilsynekomst. Hendes tro slår aldrig over i en højrøstet prædiken, men kommer til udtryk som en diskret forestilling om, at det guddommelige er allestedsnærværende og giver sig til kende i og med naturen. Det vil vi også høre om.

Onsdag den 22. januar 2020 kl 19,00
Jens Andersen:
“Om Kim Larsen”
Foredragsholderen er forfatter og har skrevet en bog om Kim Larsen. Kristian La Cour medvirker på piano.
Arrangementet foregår i Hjerting kirke og er fællesmødet med de andre grundtvigske foreninger i Esbjerg kommune.

Onsdag den 12. februar 2020 kl. 19,00
Erik Normann SvendsenErik Normann Svendsen:
“Alle ting har sin foranderlig lykke”
Foredragsholderen er tidligere biskop og kgl.konfessionarius og vil i foredraget beskæftige sig med Kingo, som er en af Danmarks største salme- og barokdigtere. Kingo er stadig aktuel, selvom han døde i 1703.
Mødet arrangeres i samarbejde med Sædden menighedsråd

Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19,00
Klavs BirkholmKlavs Birkholm:
“Drømmen om det perfekte menneske”
Foredragsholderen er direktør for tænketanken TeknoEtik og lektor ved Aalborg Universitet og var medlem af Det Etiske Råd 2003-11. Var tidlligere bl.a. journalist ved DR.
Teknisk er det i dag muligt at give mennesker en bedre hørelse og et bedre syn end de sanser, vi fødes med. Snart er det også muligt at forbedre vores intelligens og vores hørelse med smarte mediciner. Vi vil også gerne have vores følelser under kontrol. Det præger allerede nu vores samfund og kultur. Men hvor kan det ende, og hvor bør det ende?

Generalforsamling – onsdag den 11. marts 2020 kl. 17,00