foredrag

Mandag den 30. august 2021
Vi indleder sæsonen med et besøg på Nymindegab Museum, Vesterhavsvej 294. Vi
går “På Egen Hånd” med audioguide gennem udstillingerne. Efterfølgende spiser vi middag på Restaurant Stausø, Klintingvej 204.
Vi mødes ved Indgangen til Museet kl. 15,30.
Pris for besøg og middag (eksklusiv drikkevarer) er for medlemmer 200 kr, der opkræves kontant. Tilmelding senest 25. august til K.A. Gorritzen, tlf. 20 48 64 66. Ved evt. behov for kørelejlighed – ring til et bestyrelsesmedlem.

Onsdag den 22. september 2021 kl. 19,00
Christian Eugen-Olsen:
Kongehuset – hvorledes virker hoffet?
Foredragsholderen er tidligere ceremonimester, kammerherre, oberstløjtnant, jazzmusiker og orkesterleder. I foredraget fortæller han om Regentens virke og Hoffets organisation, og hvordan det hele spiller sammen. Han kommer også ind på, hvor man bor og de historier, der knytter sig hertil.
Mødet er i samarbejde med Guldager menighedsråd

Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19,00
Niels Wium OlesenNiels Wium Olesen:
Lad aldrig en god krise gå til spilde
Foredragsholderen er lektor i historie på Århus Universitet. Titlen på foredraget er sagt af Barack Obamas stabschef Rahm Emanuel i 2009, da finanskrisen var i sin mest alvorlige fase. I foredraget skal der kigges på, hvordan kriser i det 20. århundredes historie i og uden for Danmark har ført til – eller direkte er blevet udnyttet til – at skabe mere fundamental samfundsforandring. Måske vi også hører om, hvad coronakrisen kommer til at betyde for fremtiden.

Onsdag den 1. december 2021 kl. 19,00
Doris OttesenDoris Ottesen:
Tro og lidenskab – en genfortælling af Kristin Lavransdatter
Foredragsholderen har været præst, men virker nu som folkeoplyser, formidler, forfatter og fortæller. Hendes speciale er de store nordiske romanværker af bl.a. Sigrid Undset. Kristin Lavransdatter foregår i første halvdel af 1300tallet og handler, som titlen antyder, om storbondedatteren Kristin, hvis bevægende levnedsløb skildres fra vugge til grav.

Søndag den 16. januar 2022 kl. 16,00

Michael Kristensen og Jørn Munksgaard
Musikalsk matiné
Michael Kristensen er kgl. operasanger og tilknyttet Det kgl. Teater. Han har i indeværende sæson bl.a. en rolle i Den glade enke på Operaen i København.
Vi skal synge nogle fællessange efter, at stemmerne er blevet varmet op, og i forbindelse hermed knyttes der kommentarer og korte fortællinger. Der vil være solosang med bl.a. danske sange og operetter.

Onsdag den 9. februar 2022 kl. 19,00
Morten Hahn-PedersenMorten Hahn-Pedersen:
På zarens befaling
Foredragsholderen er historiker og tidligere direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. I årene 1725-43 gennemførte det russiske imperium to fantastiske ekspeditioner gennem Sibirien. Målet var at finde nyt land og udvide zarens rige. I spidsen for ekspeditionerne stod to danskere, Vitus Bering fra Horsens og Martin Spangsberg fra Esbjerg. De to danskere skrev sig således ind i verdenshistorien. Det handler foredraget om.

Torsdag den 10. marts 2022 kl. 19,00
Ole Hartling:
Den 8. dødssynd
Foredragsholderen er tidligere overlæge og var formand for Etisk Råd 2003-2007. “De syv dødssynder” var i middelalderens kristendom en samlet betegnelse for hovedsynderne: hovmod, griskhed, utugt, misundelse, fråseri, vrede og dovenskab. Fra vores egen tid kan endnu en 8. dødssynd føjes til rækken: “Tingsliggørelse”, hvor mennesket betragtes som en ting, dvs. som noget, der kan/skal håndteres. Det kommer der et brutalt, magtgennemsyret og alt for rationelt menneske- og livssyn ud af. Men mennesker er ikke ting, og tingsliggørelsen fortrænger medmenneskeligheden. Lige så rigtigt og godt det er at blive værdsat som menneske, ligeså forkert og skidt er det at blive værdisat.

Generalforsamling tirsdag den 11. marts 2022 kl. 16,00